แบบบ้าน
บ้านแฝด 2 ชั้น

บ้านแฝด 2 ชั้น

อิ่มอัมพรค่ายทหารอัครโยธิน (คลองมะเดื่อ) บ้านแฝด 2 ชั้น 40 ตารางวา
บ้านแฝด 2 ชั้น
รายละเอียดแบบบ้านบ้านแฝด 2 ชั้น
ขนาดที่ดิน 40 ตร.วา
ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 4 ห้อง

โครงการที่ใช้แบบบ้านนี้

โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ