แบบบ้าน
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น

อิ่มอัมพรค่ายทหารอัครโยธิน (คลองมะเดื่อ)
ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น
รายละเอียดแบบบ้านทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น
ขนาดที่ดิน 24 ตร.วา
ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง
ห้องนอน 3 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง

โครงการที่ใช้แบบบ้านนี้

โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ