แบบบ้าน
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น

ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น

อิ่มอัมพรค่ายทหารอัครโยธิน (คลองมะเดื่อ)
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
รายละเอียดแบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
ขนาดที่ดิน 20 ตร.วา
ห้องนอน 3 ห้อง
ห้องน้ำ 3 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

โครงการที่ใช้แบบบ้านนี้

โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ